JONGERENCOACHING - OUTDOOR

De Geest Photography

Jongerencoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening op een relatief korte termijn. Hierbij vertrek ik steeds vanuit de hulpvraag van de jongere. Via verschillende methodes en technieken kan er gewerkt worden volgens de noden en het tempo van de jonge mens. Inzicht brengen in de kwaliteiten en talenten van de jongere en hen zo ‘in hun eigen kracht’ zetten, is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

 

De keuze om bij voorkeur ‘outdoor’ te werken bij het coachen van jongeren is bewust: het ‘buiten-zijn’ creëert letterlijk en figuurlijk ‘ruimte’. Het ‘voelen’ van de energie van de natuurelementen is een meerwaarde. De warmte en het licht van de zon, het inademen van de frisse lucht,… kunnen helpen om de jongere bewuster te leren ‘kijken’ en ‘voelen’.

Jongerencoaching - ‘outdoor’ (het bewegen, het wandelen, het ‘spelen’ in de buitenlucht) zorgt voor een informele, ontspannen sfeer om bepaalde inzichten, methodes of technieken aan te reiken. 

 

Bij een coachingtraject wordt doelgericht gewerkt.

Na een (gratis en vrijblijvend) kennismakingsmakingsgesprek wordt het mogelijke ‘traject’ bekeken. Bij voorkeur wordt gestart met een ‘pakket’ van drie coachingsessies opdat er ‘gericht’ naar een (klein of groter) doel gewerkt kan worden. Nadien kan bekeken worden of er al dan niet nood is aan verdere begeleiding. Indien noodzakelijk wordt ook doorverwezen naar meer gespecialiseerde hulpverlening.

 Bij de ‘outdoor-coaching’ zijn stevige schoenen (die vuil mogen worden) aan te raden.